Home | About Us | Place Order | History of American Flyer Trains | Grading | EBay Auctions
 
Tank Cars
Stock Num.ConditionDescriptionPriceQty

24316  E  Mobilgas, PM  $40.00  1
34229  VG+  Hooker  $25.00  1
24330  E+  Bakers Chocolate, has split platform ladder hole, PM  $90.00  1
24330  E-  Bakers Chocolate, one rail nib chipped, PM  $75.00  1
4--9100  NIB  Gulf  $50.00  1
4--9101  NIB  Union  $32.00  1
4--9102  NIB  B&O  $35.00  1
4--9104  NIB  Boston & Maine  $90.00  1
4--9105  NIB  Southern triple dome  $38.00  1
4--9106  NIB  NYC  $35.00  1
6-48212  NIB  SP 1999 TTOS  $125.00  1
24329  E-  Hooker  $30.00  1
24329  E+  Hooker  $40.00  1
24329  New/Mint  Hooker  $60.00  1
24316  E/E+  Mobilgas, red painted, KC  $85.00  1
24321  E  Deep Rock  $110.00  1
24321  VG+  Deep Rock  $85.00  1
24322  VG++  Gulf  $34.00  1
24323  E/E+  Bakers Chocolate  $385.00  1
24325  E+  Gulf  $40.00  1
24325  E-  Gulf  $35.00  1
24325  VG+  Gulf  $25.00  1
24328  New/Mint  Shell, yellow, PM  $48.00  1
24328  E-  Shell, yellow, PM  $35.00  1
6-48223  NIB  Museum 2001  $135.00  1
6-48224  NIB  Gulf, 2001 NASG  $120.00  1
6-48229  NIB  D&RG 2003 TTOS  $120.00  1
6-48414  NIB  Nestle Nesquick  $55.00  1
6-48415  NIB  Hooker 3 dome  $55.00  1
6-48416  NIB  Campbell Soup  $55.00  1
6-48417  NIB  Pillsbury  $55.00  1
6-48418  NIB  Protex  $55.00  1
6-48419  NIB  Jack Frost  $55.00  1
6-48420  NIB  Union Pacific 3 dome  $55.00  1
6-47472  NIB  Pennzoil '90 NASG  $200.00  1
6-48495  NIB  Monsanto  $140.00  1
6-48497  NIB  MKT '96 TCA  $110.00  1
6-48413  NIB  Diamond Chemical  $50.00  1
6-48412  NIB  Alaska 3 dome  $55.00  1
6-48408  NIB  Sunoco  $50.00  1
6-48231  NIB  Linde Gas Tank/Boxcar 2003 TTOS  $180.00  1
6-48233  NIB  Union Pacific, 2003 NASG  $110.00  1
6-48235  NIB  Smokey the Bear  $225.00  1
6-48400  NIB  Southern Pacific  $38.00  1
6-48402  NIB  Penn Salt  $110.00  1
6-48403  NIB  British Columbia  $75.00  1
6-48404  NIB  US Army  $52.00  1
6-48405  NIB  Orange Shell  $40.00  1
6-48406  NIB  Celanese  $35.00  1
6-48407  NIB  Gilbert Chemical  $35.00  1
6-52095  NIB  Mobil '96 NASG  $120.00  1
625  E+  Shell, silver, OB  $40.00  1
625  VG+  Shell, black, CKC  $34.00  1
625G  E+  Gulf, OB  $40.00  1
625G  E-  Gulf, TOB  $38.00  1
625G  VG++  Gulf, CKC  $25.00  1
910  E/E-  Gilbert Chemical  $290.00  1
910  E-  Gilbert Chemical, flaking on rim one end  $250.00  1
910  VG+  Gilbert Chemical  $210.00  1
912  E/E+  Koppers, OB  $80.00  1
912  E-  Koppers  $70.00  1
912  VG+  Koppers, stickers stained  $65.00  1
625  E-  Shell, black, slight warp  $35.00  1
625  E  Shell, black  $50.00  1
625  VG+  Gulf, one decal has small flake  $36.00  1
625  E+  Shell, silver, CKC  $40.00  1
625  E/E+  Shell, silver, TOB  $36.00  1
625  E/E+  Shell, silver, CKC  $36.00  1
625  E  Shell, silver  $32.00  1
625  E-  Shell, silver  $26.00  1
625  E-  Shell, silver, CKC  $26.00  1
625  VG++  Shell, silver  $22.00  1
625  E  Gulf  $55.00  1
625  E-  Gulf, decals flaking  $40.00  1
625  VG++  Gulf, repro decals  $40.00  1
925  NIB  Gulf, OB  $75.00  1
925  Mint  Gulf, RB  $65.00  1
925  LN  Gulf, plastic chassis, OB  $45.00  1
926  E/E-  Gulf triple dome, plastic chassis, 1 sticker flaking  $40.00  1
24309  E  Gulf, plastic chassis  $35.00  1
24309  VG+  Gulf, plastic chassis  $30.00  1
24310  E+  Gulf, SC  $45.00  1
24310  E  Gulf, SC  $40.00  1
24310  E-  Gulf, SC  $35.00  1
24310  VG++  Gulf, SC  $30.00  1
24310  VG+  Gulf, SC  $26.00  1
24313  E+  Gulf  $90.00  1
24316  Mint  Mobilgas, bright red painted, PM  $55.00  1
926  E/E-  Gulf triple dome, cast chassis  $50.00  1
926  E  Gulf triple dome, cast chassis  $60.00  1
926  E+  Gulf triple dome  $65.00  1
925  E+  Gulf, cast chassis  $34.00  1
925  E/E+  Gulf, cast chassis  $27.00  1
925  E  Gulf, plastic chassis  $24.00  1
925  E-  Gulf, cast chassis  $22.00  1
925  VG++  Gulf  $20.00  1
925  VG++  Gulf, TOB  $24.00  1
925  VG++  Gulf, 2 touch-up marks  $20.00  1
925  VG+  Gulf  $18.00  1
926  E+  Gulf triple dome, cast chassis, OB has tape & writing  $75.00  1
926  E+  Gulf triple dome, cast chassis, OB has 1 tuck flap off  $75.00  1
24316  Mint  Mobilgas, dark red painted  $55.00  1